Witamy na stronie internetowej projektu Czysta Gmina
dzisiaj jest: 23 maja 2024
Kontakt Rejestracja

Zamówienie

Jak zamówić usługę czystagmina.pl ?

 

Przed zamówieniem serwisu czystagmina.pl należy zapoznać się z regulaminem świadczenia usługi.
Kolejnymi etapami będą:  1. Wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia.

  2. Po zaakceptowaniu danych z formularza pojawi się ZAMÓWIENIE, które należy wydrukować (opcja Wydruk formularza zamówienia).

  3. Jeśli w formularzu wskazano adres e-mail to zostanie wysłane automatyczne potwierdzenia przyjęcia danych z formularza.

  4. Na wydrukowanym ZAMÓWIENIU przystawiamy pieczątkę firmową i dajemy do podpisania osobie upoważnionej do reprezentowania jednostki.

  5. Podpisane ZAMÓWIENIE faksujemy pod numer wskazany na zamówieniu. W przypadku braku możliwości przefaksowania ZAMÓWIENIA przesyłamy je listem poleconym na adres ARISCO wskazany w ZAMÓWIENIU.

  6. Arisco po otrzymaniu podpisanego formularza dokona aktywacji usługi.

  7. Aktywacja usługi zostanie potwierdzona e-mailem na adres wskazany w formularzu.

  8. Aktywacja zostanie potwierdzona w formie protokołu aktywacji przesłanego na adres Zamawiającego razem z fakturą za usługę.