Witamy na stronie internetowej projektu Czysta Gmina
dzisiaj jest: 23 maja 2024
Kontakt Rejestracja

Czystagmina.pl

 

 

Co to jest czystagmina.pl?

 

Czystagmina.pl to serwis informacyjno-edukacyjny.

 

 

Cel powstania serwisu


         Obowiązek ustawowy:
   

         Zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek:

  1. prowadzić akcję informacyjno – edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi;
  2. udostępniać na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji m.in.o:
  • podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
  • punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

        

Serwis czystagmina.pl to odpowiednie narzędzie do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej, której najważniejszym celem jest zapoznanie właściciela nieruchomości z obowiązkami wynikającymi ze znowelizowanej ustawy.

 

 

 

 

Dla kogo?

 
         Portal czystagmina.pl dedykowany jest dla urzędów miast i gmin, które posiadają program GOMiG - Odpady - gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy.

 

 

Portal czystagmina.pl współpracuje z aplikacją GOMiG - Odpady, dzięki czemu wykaz:

 • podmiotów odbierających odpady,

 • punktów selektywnego zbierania

 • punktów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

wprowadzonych przez użytkownika do programu jest eksportowany na czystagmina.pl i wyświetlany automatycznie na stronie.

 

 

 

Jak to działa?       Każdy podmiot, który wykupi usługę czystagmina.pl otrzyma własną stronę podmiotową oraz dostęp do panelu administracyjnego (CMS lite), dzięki któremu może sam decydować o:

 • wyborze skórki,

 • położeniu menu (pionowa, pozioma),

 • ilości oraz treści pozycji menu

 • treści artykułów (zarządzanie treścią strony)


Dzięki takiemu zastosowaniu mają Państwo pełną kontrolę nad zawartością strony oraz swobodę w jej administrowaniu. Obsługa panelu jest prosta i intuicyjna. Ponadto zawsze służymy pomocą w razie kłopotów.