Informacje prawne

Ustawy

Zmiana systemu gospodarowania odpadami nastąpiła na skutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niniejszy dział zawiera wykaz obowiązujących aktów prawnych związanych z zagadnieniem utrzymania czystości i porządku w gminach oraz gospodarki odpadami na nowych zasadach.

więcej

Harmonogram wdrażania zmian

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi należy wprowadzać etapowo, zgodnie z harmonogramem jaki został określony w przepisach nowelizujących ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

więcej

Rejestr Działalności Regulowanej

Z dniem 1 stycznia 2012 r. wszedł w życie obowiązek prowadzenia rejestru działalności regulowanej dla przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podstawą funkcjonowania każdego Rejestru są procedury dotyczące wpisu, zmiany wpisu oraz wykreślenia wpisu z rejestru.

więcej

Akty prawa lokalnego

Obowiązujące Akty prawa lokalnego

więcej
Copyright 2013 Arisco Sp. z o. o.
Licznik odwiedzin 157681