Kampania informacyjna

Wśród szeregu obowiązków, jakie nałożono na gminy w związku ze zmianą systemu gospodarowania odpadami znajduje się prowadzenie kampanii edykacyjno-informacyjnej. Serwis internetowy czystagmina.pl pomoże Państwu w wywiązaniu się z tego obowiązku.


 

Zmiany systemu gospodarowania odpadami są tak obszerne, iż wymagają one wprowadzania etapowego na podstawie harmonogramu wdrażania, który określa ostateczne terminy wdrożenia poszczególnych obowiązków ciążących na gminach.

Jednym z takich obowiązków jest prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, która ma na celu zapoznanie mieszkańców gminy, a przede wszystkim właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi ze znowelizowanej ustawy. Chodzi tu m.in. o powiadomienie mieszkańców o podjęciu uchwały o wprowadzeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminie przekazania przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także o możliwości rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami odbierającymi te odpady.

Wszystkie informacje, o których mowa jest powyżej, a także wiele innych mogą Państwo udostępnić mieszkańcom gminy za pomocą serwisu internetowego czystagmina.pl, który dzięki swojej elastyczności i możliwości rozbudowy może być dostosowany do indywidualnych potrzeb danej gminy.

 

Sukces kampanii edukacyjno-informacyjnej będzie w dużej mierze zależał od prawidłowego i sprawnego przepływu informacji pomiędzy gminą a jej mieszkańcami. W pomoc przy realizacji wspomnianych kampanii informacyjnych prowadzonych przez gminy czynnie włączyło się Ministerstwo Ochrony Środowiska. Na stronie internetowej www.mos.gov.pl/komunalne , w zakładce „Kampanie edukacyjne” zostały umieszczone 2 wzory ulotek, oraz wzór plakatu, które zawierają najbardziej istotne dla mieszkańców gmin informacje, dotyczące zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zachęcamy zatem do skorzystania z tej pomocy, aby poczynić pierwszy krok w kilkuetapowym informowaniu mieszkańców gminy o zbliżających się zmianach.

 

Oprócz udzielania informacji dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, gminy powinny także zająć się edukacją mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. Dotyczy to takich kwestii jak zachęcanie do selektywnej zbiórki odpadów, oddawania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach. Ważne jest również, aby zadbać o edukację ekologiczną najmłodszych, a więc informowanie oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do udziału w pro-ekologicznych akcjach, takich jak np. coraz bardziej popularne doroczne „Sprzątanie świata” – organizowane w celu budowania świadomości ekologicznej oraz inicjowania działań na rzecz ochrony środowiska.

 

powrót
Copyright 2013 Arisco Sp. z o. o.
Licznik odwiedzin 109554