Osiągnięty poziom recyklingu i ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych

Poziom recyklingu 30,5%

Ograniczenie masy odpadów biodegradowalnych 6,26%


Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masu tych odpadów wytworzonych w 1995 r. na rok 2018 wynosił 40%. Gmina Witonia za rok 2018 osiągnęła poziom 6,26%

 

Najmniejszy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia na rok 2018 wynosił 30,0 %. Gmina Witonia osiągnęła w roku 2018 poziom recyklingu 30,5%

powrót
Copyright 2013 Arisco Sp. z o. o.
Licznik odwiedzin 38255