Akty prawa miejscowego

Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Witonia

Uchwała Rady Gminy Witonia w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

więcej

Uchwała nr XXV/88/16 Rady Gminy Witonia

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

więcej
Copyright 2013 Arisco Sp. z o. o.
Licznik odwiedzin 34270